Verhuur

Reves terecht voor de verhuur van uw eigendom. U kan van ons een correcte prijsbepaling verwachten, een grondige screening van de kandidaat huurders en een professionele afhandeling.

Deze afhandeling houdt onder meer in: Opstellen en laten tekenen van huurovereenkomst, plaatsbeschrijving, registratie van uw huurcontract en afsluitend advies.